Skip to main content

Opublikowana została nowa wersja systemu enova365. Wersja oznaczona została numerem 2404.1.3 i wymaga konwersji bazy danych.

W przypadku chęci aktualizacji prosimy o kontakt z biurem.

Najważniejsze zmiany:

Księgowość:

 • Procedury OSS i IOSS – W związku z publikacją w dniu 14.05.2024 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML eDeklaracji VIU-DO (2), dla podatników rozliczających podatek vat w procedurze unijnej (OSS), zaktualizowano strukturę eDeklaracji.
 • Procedury OSS i IOSS – W związku z publikacją w dniu 14.05.2024 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych nowej wersji struktury XML eDeklaracji VII-DO (2) dla podatników rozliczających podatek vat w procedurze unijnej (IOSS), zaktualizowano strukturę eDeklaracji.

Kadry Płace:

 • Import z PUE – Rozszerzono funkcjonalność automatycznego importu nieobecności z PUE. W przypadku importu nieobecności “Zwolnienie opieka (ZUS)” algorytm sprawdzi, czy na pierwszy dzień importowanej nieobecności wprowadzony został w kartotece pracownika urlop wypoczynkowy.
 • Import z PUE – Obsłużono import z PUE nieobecności o statusie “Skorygowane”.
 • Import z PUE – Obsłużono import z PUE nieobecności o statusie “Anulowane”.
 • Import z PUE – Obsłużono następującą kolejność weryfikacji statusów podczas importu nieobecności z PUE: wystawione, wsteczne do wyjaśnienia, wstecznie uzasadnione, wsteczne nieuzasadnione, skorygowane, anulowane
 • Nieobecności – Obsłużono możliwość wnioskowania oraz rozliczenia urlopu kombatanckiego.

Handel:

 • Dokumenty handlowe – Umożliwiono dodawanie opisu analitycznego na poziomie nagłówka dokumentu handlowego.
 • Zamówienia i oferty – Wprowadzono obsługę zamienników, gdy faktury oraz dokumenty magazynowe powstają z zamówień odbiorców.
 • Opłata cukrowa – W wyniku konsultacji urzędowych zmieniono wyliczenia w polach P17 i P19 na deklaracji CUK-1.

Produkcja:

 • Meldunki – Zaimplementowano funkcjonalność rozliczenia wyrobu gotowego przy składaniu meldunku produkcyjnego.
 • Meldunki – Dodano nowy widok “Koszty meldunków” w drzewku “Rejestracja produkcji”, w którym można porównać koszty planowane i rzeczywiste.
 • Zlecenia produkcyjne – Dodano widok dokumentów powiązanych dla zleceń, operacji, meldunków produkcyjnych.
 • Zlecenia produkcyjne – Dodano zakładkę “Meldunki” z podglądem złożonych meldunków produkcyjnych w kontekście danej operacji czy zlecenia produkcyjnego.

 

Warto również zwrócić uwagę na nowości w module Projekty i Budżety, gdzie m.in. do okresów budżetowych dodano możliwość sterowania dozwolonymi okresami na jakie można nanosić plany i realizację dla budżetów.