Skip to main content

Opublikowana została nowa wersja systemu enova365 oznaczona numerem 2404.0.0. Jest to wersja rozwojowa i wymaga konwersji bazy danych.

Wersja 2404.0.0 jest pierwszą wersją, w której system enova365 jest udostępniony wyłącznie w oparciu o nową technologię Microsoft .NET6. W przypadku chęci aktualizacji prosimy o kontakt z biurem.

Najważniejsze zmiany:

Handel:

 • Ceny i rabaty – Dodano możliwość rejestrowania historii cen. Funkcjonalność związana jest z dyrektywą Omnibus i oparta o parametr na definicji ceny.
 • Umowy cykliczne – Na dokumencie Umowy umożliwiono zarejestrowanie pozycji dwóch typów: usługi realizowanej cyklicznie i pozycji, której podstawą wyliczenia ilości jest odczyt z licznika.

Nieruchomości:

 • Nieruchomości – Dodano nowy mechanizm rozliczeń najmów, odczytów liczników oraz usług obiektów nieruchomości.
 • Nieruchomości – Na obiektach liczników w obszarze Nieruchomości dodano pole Lokalizacja. Pozwoli to na określanie konkretnego umiejscowienia licznika, jeśli nie znajduje się on w lokalizacji nieruchomości nadrzędnej.

Praca Hybrydowa:

 • Rezerwacje stanowisk pracy – Dodano możliwość graficznej rezerwacji stanowisk pracy.

Business Intelligence:

 • Raporty przestawne – Rozbudowano funkcjonalność ustawień układu Raportu przestawnego o możliwość zapisu filtrowania. Powoduje to, że wartości ustawione w filtrze, zarówno z poziomu pola, jak i edytora filtrów, zapisywane są w układzie.
 • Merytoryczne – obszar CRM – Wprowadzono nowe modele danych dotyczące floty oraz przygotowano modele danych analizujące budżetowanie rozszerzone prowadzone w wariancie okresowym
 • Merytoryczne – obszar księgowy – Wprowadzono domeny zbierające dane z preliminarza i jego rozliczenia.

Projekty i Budżetowanie:

 • Budżetowanie – Dodano definicje budżetów, w których zebrano wszystkie parametry związane z budżetem.
 • Budżetowanie – W definicji projektu dodano możliwość określenia listy definicji budżetów, według których będzie można tworzyć budżety pod dodawanymi projektami oraz oznaczenia jednej jako domyślna.
 • Budżetowanie – Przy definicji budżetu dodano możliwość określenia czy parametry budżetu np. Sposób rozliczania, Typ okresu i Wariant rozliczania mają wynikać ściśle z wybranej definicji czy można je ustawiać bezpośrednio na tworzonym budżecie (parametr “Możliwa modyfikacja parametrów budżetu”).
 • Budżetowanie – Do nagłówka budżetu dodano symbol definicji.

Produkcja:

 • Meldunki – Na meldunku produkcyjnym dodano nową czynność: “Rozlicz materiały”, która generuje dokumenty rozchodu dla posiadanych na magazynie materiałów, wskazanych na meldunku.
 • Zlecenia produkcyjne – Dodano nową funkcjonalność wystawiania zleceń produkcyjnych do pozycji zamówień od odbiorców.
 • Zlecenia produkcyjne – Dodano nowy obszar o nazwie: “Pozycje zleceń’ w sekcji Realizacja produkcji.