Skip to main content

Opublikowana została nowa wersja systemu enova365 oznaczona numerami 2401.4.8 oraz 2401.4.8-net. Wersje wymagają konwersji bazy danych. W przypadku chęci aktualizacji prosimy o kontakt na it@polkas.pl.

Najważniejsze zmiany:

Kadry Płace:

  • Podstawa zasiłku – Dostosowano dopełnianie wynagrodzenia pomniejszonego z tytułu siły wyższej i wliczanie wynagrodzenia z tytułu siły wyższej do podstawy zasiłku do aktualnej interpretacji opublikowanej na stronach ZUS.
  • Deklaracje ZUS – Usystematyzowano wybór KEDU podczas generowania deklaracji ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a.

Przypominamy jednocześnie, że od kolejnej wersji planowanej na 22 kwietnia br., aktualizowana będzie mogła być tylko wersja NET6.