Skip to main content

Gorących haseł w tym roku nie brakuje. JPK i RODO to już niemal klasyczna przyczyna palpitacji serca wśród polskich przedsiębiorców. Ustawodawca nie daje jednak z wygraną i pewnie idzie po rekord połączony z rosnącym wśród biznesmanów zainteresowaniem usługami kardiologicznymi.

Split Payment, bo o nim mowa to nowa metoda na uszczelnienie systemu podatkowego. W skrócie chodzi o obowiązek prowadzenia specjalnego rachunku bankowego służącego do kolekcji kwoty VAT rozdzielnie z należnością za towar lub usługę. Wykorzystanie środków na koncie VAT nie będzie dowolne, rachunki VAT pozwolą na realizację płatności wobec urzędu skarbowego.

Prowadzenie rachunków firmowych w kilku bankach może okazać się dla niektórych firm problemem. Ustawa zobowiązuje banki do założenia przynajmniej jednego rachunku VAT dla każdego przedsiębiorcy korzystającego z ich usług. Jeżeli przykładowa firma posiada rachunki w 5 bankach, założone zostanie 5 niezależnych rachunków VAT, po jednym w każdym banku. Może to prowadzić do komplikacji związanych z kontrolą operacji na rachunkach.

O ile posiadanie rachunku VAT jest obowiązkowe, o tyle prowadzenie rozliczeń transakcji w modelu split payment jest dobrowolne. Przedsiębiorcy będą mogli w dalszym ciągu korzystać ze standardowego rozliczenia pełnej kwoty na jeden rachunek. W celu zachęcenia z korzystania z nowej metody ustawodawca przewidział w ustawie szereg bonifikat dla podmiotów które się na niego zdecydują.

Pierwszą jest niestosowanie wobec podatnika korzystającego ze Split Payment sankcji związanych z błędami w deklaracjach – wykazaniu w deklaracji zaniżonej kwoty podatku lub zbyt wysokiej różnicy do zwrotu przez urząd skarbowy.

Ponadto podatnik będący nabywcą i korzystający ze split payment nie będzie odpowiadał za zaległości podatkowe dostawcy (zerwanie z zasadą solidarnej odpowiedzialności).

Kolejnym, atrakcyjnym z punktu widzenia przedsiębiorcy pomysłem jest skrócenie czasu realizacji zwrotu VAT. Dziś, przedsiębiorca, który odnotowuje nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym, ma prawo wnioskować do urzędu o zwrot różnicy, na co skarbówka ma 60 dni. Termin ten w wypadku zwrotu na rachunek VAT zostanie skrócony do 25 dni bez możliwości jego przedłużenia celem dokonania weryfikacji tego zwrotu.

Podatnik, wnioskujący o szybszy zwrot VAT musi pamiętać, że środki przelane przez skarbówkę na rachunek VAT nie będą mogły być wykorzystane w dowolnym celu. Będzie można wykorzystać je w celu zapłaty zobowiązań względem kontrahentów w ramach podzielonej płatności, tj. przelać na inny rachunek VAT. Podatnik będzie mógł także wykorzystać te środki, by uregulować zobowiązania wobec fiskusa. O wykorzystaniu pieniędzy zgromadzonych na rachunku VAT w inny sposób zdecyduje naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika.

Obsługa mechanizmu Split Payment jest też kolejnym wyzwaniem dla producentów oprogramowania ERP. Firmy z którymi współpracuje Polkas podjęły to wyzwanie i udostępniły odpowiednie mechanizmy w swoich systemach. Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym Polkas, z przyjemnością udzielimy Państwu wszelkich koniecznych informacji.