Skip to main content

W czasie pracy z systemem Symfonia możemy spotkać się z dość powszechnym błędem dotyczącym silnika bazy danych programu. Błąd 161, o którym mowa, jest powodowany najczęściej przez niepoprawną aktywację licencji silnika bazy Pervasive 12, który jest niezbędny do działania oprogramowania, konfliktem między wersjami silnika lub wyczerpaniem ilości dostępów użytkowników.

Jeżeli w czasie pierwotnej instalacji silnika bazy danych nie wprowadzimy informacji określających licencję, silnik zostanie zainstalowany jako 30-sto dniowa wersja demonstracyjna. Po upływie tego okresu przy próbie uruchomienia systemu Symfonia Pervasive zareaguje wyświetleniem komunikatu błędu.

Podobnie jeśli na komputerach w grupie roboczej instalowane są różne wersje silnika, na komputerze – stacji roboczej silnik nie zostanie skonfigurowany jako klient lub będziemy próbowali zalogować liczbę użytkowników przekraczającą możliwości wersji.

Aby rozwiązać problem błędu 161 należy w pierwszej kolejności sprawdzić poprawność instalacji:

  • Czy na serwerze zainstalowano Pervasive w wersji Workgroup lub Serwer.
  • Czy na stacji roboczej Pervasive został skonfigurowany jako klient.
  • Czy na stacji roboczej Symfonia została zainstalowana jako stacja robocza.

Jeżeli mimo poprawnego zainstalowania błąd występuje nadal, w aplikacji PSQL License Administrator, znajdującą się w grupie aplikacji Actian PSQL 12/Utilities.

Poprawna tabela informacji o licencji zawiera informacje określające:

  • Nazwę produktu – PSQL 12 Workgroup lub PSQL 12 Serwer
  • Stan – Aktywny lub nieaktywny
  • Liczbę użytkowników
  • Datę wygaśnięcia – termin lub symbol n/a dla licencji bezterminowych

Jeśli wystąpi problem związany z licencją, należy wykonać próbę naprawy z poziomu okna PSQL License Administrator. Jeśli naprawa się nie powiedzie trzeba będzie dezaktywować i ponownie aktywować licencję.