Skip to main content

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia poz. 103 z dnia 21.12.2012 zamieszczono obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2012 w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązujące od 1 stycznia 2013. 

Baza BLOZ od dnia 22-12-2012 r. zawiera zmiany zgodne z:

“Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” (D.Urz.M.Z. z dnia 21.12.2012, poz.103)

Termin wejścia w życie obwieszczenia to 1 stycznia 2013 r.

Zmiany zatwierdzamy w dniu 31.12.2012r. po zakończeniu pracy lub w dniu 01.01.2013r. (ewentualnie 02.01.2013) przed rozpoczęciem pracy.

 Potrzebujesz więcej informacji. Skontaktuj się z nami