Skip to main content

Aktualne rozporządzenie MF jasno określa warunki otrzymania ulgi na urządzenie fiskalne. Każdy nowy podatnik ma możliwość przy zakupie nowej kasy czy drukarki uzyskać 90% wartości urządzenia nie więcej jednak niż 700 PLN netto.

Aby uzyskać odliczenie należy:

  • przesłać do właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego informację i miejscu i ilości instalowanych kas przed fiskalizacja – zgłoszenie z planowanym terminem rozpoczęcia ewidencji ( zgłoszenie kasy fiskalnej)
  • dokonać zakupu urządzenia fiskalnego spełniającego aktualne wymogi wynikające z przepisów,
  • posiadać dowód zakupu za urządzenie fiskalne,
  • zafiskalizować urządzenie i rozpocząć sprzedaż w terminie podanym w zgłoszeniu,
  • zgłosić w terminie do 7 dni rozpoczęcie ewidencji za pomocą kasy fiskalnej.