Skip to main content

(funkcjonalność dostępna od wersji złotej)

  1. Po zalogowaniu do programu otwieramy Narzędzia > Opcje [Ctrl + F9]
  2. Kolejno z drzewka wybieramy Handel > Magazyny. Chcąc dodać nowy magazyn klikamy Nowy (Magazyn).
  3. W zakładce Ogólne uzupełniamy dane: Symbol magazynu, Nazwa oraz Algorytm obrotów.
  4. W kolejnej zakładce Prawa danych konieczne jest uzupełnienie praw dostępu do nowego magazynu. Dla określonych operatorów zaznaczamy Pełne prawo. Wychodząc z konfiguracji zapisujemy ustawienia.