Skip to main content

Analiza przedwdrożeniowa

Po wyborze oprogramowania ERP, określeniu potrzeb i założeń możemy przejść do analizy przedwrożeniowej będącej ostatnim i najważniejszym krokiem poprzedzającym wdrożenie. Jest to szczegółowy audyt, dzięki któremu wdrożeniowcy firmy POLKAS poznają procesy zachodzące w firmie i sposób jej działania. Określony zostaje zakres potrzebnych prac, ilość godzin potrzebnych na wdrożenie i skonfigurowanie systemu. Audyt przeprowadzamy na miejscu lub zdalnie, a po jego zakończeniu powstaje dokument będący podstawą do wdrożenia, zawierający jego plan oraz ramy czasowe.