Skip to main content

Podczas korzystania z programu Optima, często zachodzi potrzeba przeliczenia wartości przed wprowadzeniem jej do pola w programie. Dla przykładu: w zamówieniach towaru, w minimalnej wartości chcemy podać 3 razy po 9,5 opakowania. Zamiast przeliczać wartość, możemy wprowadzić działanie bezpośrednio do programu:

Aby wywołać kalkulator naciskamy jeden z klawiszy na klawiaturze: * / + -. Najpierw należy włączyć odpowiedni parametr w konfiguracji programu -> Użytkowe -> Operatorzy -> Uruchamianie kalkulatora po naciśnięciu + – * /