Skip to main content

Dynamiczny rozwój technologii informatycznych oraz internetu przyczynił się do powstania nowego modelu przetwarzania i przechowywania danych. Model ten oparty jest na przechowywaniu informacji w bankach danych (firmach informatycznych wyspecjalizowanych w tym obszarze), do których użytkownik – niezależnie od sprzętu, z jakiego korzysta – ma dostęp z każdego miejsca na świecie.

Przeniesienie biznesu do “chmury obliczeniowej” często związane jest olbrzymimi korzyściami, przede wszystkim oszczędnościami, które są niejednokrotnie decydujące w niepewnych czasach kryzysu. Technologia cloud computingu to większa elastyczność przedsiębiorstwa oraz szersze możliwości rozwoju, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów organizacyjnych. Zaawansowane oprogramowanie, udostępniane w “chmurze“, w zamian za miesięczną opłatę abonamentową jest dostępne zarówno dla małych, jak i średnich przedsiębiorstw.

W ramach technologii SaaS firmy mogą korzystać z systemów ERP służących do obsługi: księgowości, kadr i płac, ewidencji środków trwałych, handlu, magazynu, zaawansowanych analiz itd. Aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez internet. Taki sposób udostępniania eliminuje potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze, czy też serwerze usługobiorcy (Klienta).

Do zalet korzystania z oprogramowania dostępnego w formie usługi SaaS można zaliczyć:

  • szybsze uruchomienie i wdrożenie systemu
  • dostęp do oprogramowania zawsze aktualnego i zgodnego z przepisami obowiązującego prawa
  • cykliczne opłaty (najczęściej miesięczny abonament) za dostęp do oprogramowania (usługi)
  • obniżone koszty operacyjne
  • brak poważnych inwestycji w infrastrukturę IT, a potem jej obsługi (serwis)
  • niższe koszty IT, w tym przede wszystkim TCO (ang. Total Cost of Ownership)
  • za sprawność systemu odpowiada dostawca usług SaaS
  • większa dostępność i elastyczność
  • korzyści podatkowe – brak amortyzacji środków trwałych
  • mniejsze koszty wdrożenia aplikacji