Skip to main content

System ERP (Enterprise Resource Planning) dla branży medycznej jest niezbędny dla zarządzania złożonymi procesami biznesowymi związanymi z opieką zdrowotną. Taki system umożliwia integrację różnych obszarów działalności, takich jak zarządzanie pacjentami, magazynami, zamówieniami, finansami oraz zasobami ludzkimi. Comarch ERP XL , Comarch ERP Optima, oraz enova365 to  popularne platformy ERP, które są również dostępne dla branży medycznej.

Wśród kluczowych funkcjonalności systemu ERP dla branży medycznej znajdują się:

  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – umożliwia zarządzanie kadrą medyczną, w tym planowanie grafików pracy, kontrolę czasu pracy i wynagrodzeń.
  2. Zarządzanie magazynami – umożliwia kontrolę nad magazynami leków, sprzętu medycznego i materiałów medycznych.
  3. Zarządzanie zamówieniami – umożliwia składanie zamówień na materiały i sprzęt medyczny oraz ich śledzenie.
  4. Zarządzanie finansami – umożliwia kontrolę nad wydatkami i przychodami oraz generowanie raportów finansowych.
  5. Zarządzanie obiegiem dokumentów – umożliwia planowanie przebiegu dokumentów w tym ich akceptacji.
  6. Integracja z systemami medycznymi – umożliwia integrację z systemami medycznymi takimi jak ZSMOPL (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi).

Firma Polkas ma przygotowaną integracja z ZSMOPL (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi) z systemem enova365.

ZSMOPL (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi) to system monitorowania obrotu produktami leczniczymi, który został wprowadzony w Polsce w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i skutecznego nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi.

Integracja z ZSMOPL jest kluczowa dla przedsiębiorstw działających w branży medycznej, ponieważ pozwala na przekazywanie informacji o obrocie produktami leczniczymi bezpośrednio do systemu. Dzięki temu można zapewnić skuteczny nadzór nad obrotem produktami leczniczymi oraz szybko reagować w przypadku zagrożenia dla zdrowia pacjentów.

Wszystkie nasze systemy czyli , enova365, Comarch XL oraz Comarch Optima, oferują możliwość integracji z ZSMOPL. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, konieczne jest nawiązanie połączenia z systemem ZSMOPL oraz przygotowanie integracji dla systemu ERP.

Integracja z ZSMOPL pozwala na automatyczne przekazywanie informacji o obrocie produktami leczniczymi, takich jak ilość zakupionych i sprzedanych leków, termin ważności, numery partii i wiele innych. Dzięki temu można uniknąć błędów ludzkich, które często prowadzą do nieprawidłowych lub brakujących informacji w systemie.

System ERP dla branży medycznej może przyczynić się do poprawy efektywności i jakości opieki medycznej oraz zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa. Warto wybrać system, który jest dostosowany do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa oraz posiada odpowiednie certyfikaty i zabezpieczenia, aby zapewnić ochronę danych pacjentów.

Wszystkie trzy systemy oferują podobne funkcjonalności, które są niezbędne w branży medycznej. Ostateczny wybór między Comarch Optima a Enova365 powinien zależeć od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz preferencji użytkownika. Firma Polkas ma doświadczenie w wdrażaniu systemów dla Branży medycznej dlatego może skutecznie doradzić oraz  pomóc we wdrożeniu go.