Skip to main content

Stacje benzynowe to nie tylko logo, marka, szyld czy produkty sieciowe w asortymencie. Nadzorowanie tego typu placówek, niezależnie od tego czy jest to niezależna, pojedyncza  stacja czy sieć partnerska jest rzeczą niezwykle trudną. Chcąc zautomatyzować sprzedaż paliw z dystrybutorów, jak i zapewnić sprawną obsługę klientów należy  odpowiednio dopasować rozwiązanie informatyczne do specyfiki i całości procesów zachodzących na stacji.

Kompletny system powinien umożliwić:

  • prowadzenie sprzedaży na pojedynczym stanowisku lub sprzedaż wielostanowiskową,
  • udokumentowanie sprzedaży przy pomocy paragonów, faktur, dokumentów RW i WZ,
  • sterowanie dystrybutorami ( blokowanie, odblokowywanie po zapłacie należności, programowanie cen),
  • kontrolę stanów magazynowych,
  • obsługę kart rabatowych,
  • powiązanie rozliczenia dystrybutora paliw z wystawieniem dokumentu sprzedaży

Idealnym rozwiązaniem, które polecamy aby w pełni obsłużyć automatykę stacji jest rozwiązanie firmy Insoft- PC Petrol.

W skład systemu wchodzą następujące aplikacje:

  • PC Petrol POS- kompletne stanowisko sprzedaży ( sprzedaż i pełna kontrola dystrybutorów),
  • Petrol Server – serwer automatyki, pośredniczący w sterowaniu dystrybutorami
  • PC Market 7–  stanowisko obsługi zaplecza stacji paliw,
  • PC Flota- system płatności przy pomocy kart flotowych.

PC Petrol dzięki budowie modułowej jest dostosowany dla nawet najbardziej wymagających użytkowników i jest doskonałym rozwiązaniem wspierającym pracę stacji pracujących zarówno niezależnie jak i w sieci.