Skip to main content

 

  1. Po zalogowaniu do programu przechodzimy na listę towarów i usług Handel > Towary i usługi
  2. Klikamy PPM (czyt. Prawy przycisk Myszy) i wybieramy Organizuj listę.
  3. W organizatorze listy wybieramy zakładkę Kolumna, klikamy na kolumnę, dla której będziemy modyfikować nazwę. Nową nazwę kolumny wprowadzamy w organizatorze przy pozycji Tytuł.
  4. Zapisujemy ustawienia dla danych operatorów.