Skip to main content

Rozwiązania księgowe dla biur rachunkowych usprawniają proces zarządzania oraz przyspieszają obsługę klientów. Przeznaczone są  zarówno dla mniejszych, jak i większych biur rachunkowych czy kancelarii doradztwa podatkowego. Idealne oprogramowanie, dzięki swojej funkcjonalności powinno wspierać codzienną pracę księgowego w odniesieniu do obsługiwanych klientów.

Rozwiązania firmy Comarch obsługują najważniejsze procesy zachodzące w biurze rachunkowym,  takie jak: prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej, ewidencji kosztów i zakupu, prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, obsługę rejestrów środków trwałych, prowadzenie ewidencji i rozliczeń pracowników, wysyłanie e-deklaracji.

Comarch ERP Optima moduł Biuro Rachunkowe to rozwiązanie, dzięki któremu wprowadzane do programu dane, są na bieżąco synchronizowane a księgowy może jednocześnie obsługiwać kilku klientów bez konieczności dodatkowego logowania się w systemie. Dodatkowo, moduł Biuro Rachunkowe daje możliwość tworzenia wielu raportów oraz kopii bezpieczeństwa czy konwersji  dla wielu baz danych. Moduł Księga Podatkowa w programie Comarch ERP Optima, zapewnia pełną automatyzację procesu dekretacji dokumentów w księdze podatkowej lub ewidencji ryczałtowej. Ponadto, program pozwala na prowadzenie innych ewidencji pomocniczych (Spisu z natury, ewidencji wynagrodzeń pracowników, rozliczeń przejazdów samochodem prywatnym w celach służbowych, sporządzania deklaracji podatkowych czy naliczenia zaliczek na podatek dochodowy). Prowadzenie pełnej księgowości, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości umożliwia w rozwiązaniu ERP Optima moduł Księga Handlowa dla Biur Rachunkowych. Dzięki temu możemy generować i przesyłać drogą elektroniczną Deklaracje VAT do właściwego urzędu. Program daje też gwarancję w postaci poświadczenia Odbioru, że e- deklaracja dotarła do urzędu. Kompleksową obsługę klienta w zakresie wykorzystania środków trwałych, wyposażenia dodatkowego, wartości niematerialnych czy prawnych zapewni moduł Środki Trwałe dla Biur Rachunkowych. Dzięki wykorzystaniu tego modułu, każde biuro rachunkowe ma pełną kontrolę wykorzystywanych w firmie środków trwałych oraz  możliwość ich analizy w ujęciu historycznym. Jak sama nazwa wskazuje moduł Kadry i płace dla Biur Rachunkowych wspomaga obsługę płacowo- kadrową w przedsiębiorstwie. Aby wszystkie rozliczenia z ZUS odbywały się sprawnie, moduł posiada integrację z programem Płatnik. Poza tym z modułem Kadry i Płace mamy możliwość prowadzenia kompletnej ewidencji pracowników, czasu pracy, zawierania umów z pracownikami oraz możliwości definiowania  i naliczania wynagrodzeń.  

Wprowadzając informacje do programu Comarch ERP Optima, mamy możliwość generowania raportów i sporządzania analiz w oparciu o konkretne dane. Narzędzie Comarch ERP Analizy BI umożliwia tworzenie zarówno własnych raportów, jak i skorzystanie z gotowych. Na uwagę zasługuje możliwość tworzenia raportów na wielu bazach dzięki czemu, w jednym zestawieniu można przedstawić dane klientów np. pod kątem operacji nierozliczonych.