Skip to main content

Kluczowym elementem w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych  jest dostęp do bieżących informacji czy raportów dotyczących funkcjonowania firmy. W warunkach ograniczonego dostępu do informacji, ryzyko podjęcia nietrafionych decyzji jest ogromne czego wynikiem najczęściej są straty dla przedsiębiorstwa.

Przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi analitycznych i systemów raportowania, które analizują procesy zachodzące w przedsiębiorstwie mamy dostęp do danych, pochodzących z dowolnych systemów wewnętrznych i ich źródeł. Dzięki temu, mamy możliwość wygenerowania dowolnej ilości raportów i analiz w oparciu o najnowsze dane.

Przy wykorzystaniu rozwiązań z zakresu analityki biznesowej Comarch BI, mamy możliwość generowania raportów oraz prezentacji danych na mapach. Dzięki interaktywnym pulpitom menadżerskim ( Dashboardy), monitorujemy stan aktualnych działań w firmie i w ten sposób w odpowiednim momencie  możemy podjąć odpowiednie decyzje. Analizy What-if umożliwiają testowanie zachodzących procesów i umożliwiają przeprowadzenie symulacji ich efektu końcowego. Istotnych informacji zarówno o wydajności jak i efektywności działań prowadzonych w firmie, dostarczają nam kluczowe wskaźniki wydajności KPI.

Dla wszystkich tych, którzy chcą mieć stały dostęp do najnowszych informacji niezależnie od tego w jakim miejscu się znajdują, Comarch udostępnia aplikację Mobile Business Intelligence.  Proces raportowania na urządzeniu mobilnym przebiega w trzech etapach: zdefiniowanie zestawu  raportów, które chcemy otrzymać, odebranie raportów a w końcowym etapie analiza danych.

Comarch Mobile Business Intelligence to aplikacja wyposażona w system zabezpieczenia hasłem, dzięki czemu w przypadku zgubienia lub kradzieży telefonu, nasze dane są całkowicie bezpieczne.

Business Intelligence- prosta obsługa i duże możliwości…

Wdrożenie systemu BI pozwala na uzyskanie przewagi strategicznej nad konkurencją i zapewnia optymalizację wszystkich procesów biznesowych poprzez controlling zarządzania.

Reasumując, rozwiązanie Business Intelligence w Twojej firmie zapewni korzyści w postaci:
dostępu do zintegrowanych informacji, pełnej kontroli celów, zwiększenia przychodów i obniżenia kosztów, szybszego udostępnienia wiedzy, poprawy jakości produkcji oraz usprawnień organizacyjnych.  

W jakich obszarach możemy zastosować rozwiązanie BI?

Rozwiązania Business Intelligence mają zastosowanie praktycznie w każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa:

  • sprzedaż i należności- BI umożliwia: analizę wyników sprzedaży i realizacji planu, analizę marketingową, analizę rentowności firmy.
  • finanse- BI umożliwia: analizę wyników finansowych, bilansu, kosztów,  
  • produkcja- BI umożliwia: analizę kosztów produkcji, wydajności czy jakości
  • zakupy i logistyka- BI umożliwia: analizę stanu zapasów, realizacji zamówień, jakości i wydajności
  • kapitał ludzki- BI umożliwia: analizę zasobów kadrowych, godzin pracy, danych płacowych oraz  szeroko rozumiane zarządzanie kapitałem ludzkim.  

Analizy procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie, wspierają podejmowanie taktycznych i strategicznych decyzji dzięki czemu,  możliwe jest kształtowanie odpowiedniej polityki firmy i wyeliminowanie „szarej strefy” niepotrzebnych kosztów.