Skip to main content

Przed przystąpieniem do generowania plików JPK_VAT w programie Comarch ERP Optima należy określić, którzy operatorzy będą mieli taką możliwość poprzez zaznaczenie parametru Prawo eksportu plików JPK na karcie operatora w konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy.

Należy również ustalić folder, w którym będą zapisywały się wygenerowane pliki JPK poprzez konfigurację Stanowisko/ Ogólne/ Jednolity plik kontrolny.

Właściwe generowanie i eksport plików JPK odbywa się z poziomu menu JPK/Pliki JPK.

Poprzez wciśnięcie przycisku zielonego plusa przechodzimy do okna, w którym określamy za jaki okres generujemy plik JPK_VAT (1). Przy pierwszym złożeniu pliku JPK_VAT parametr korekta (2) pozostawiamy odznaczony. Przyciskiem czerwonego pioruna (3) tworzymy plik JPK_VAT.

Po zamknięciu okna eksportu plików JPK wracamy do poprzedniego okna, gdzie znajduje się lista wygenerowanych plików JPK.