Skip to main content

Obecny rynek oferuje wiele rozwiązań informatycznych, dedykowanych do prowadzenia księgowości. Przy wyborze oprogramowania należy zwrócić uwagę na fakt, czy system finansowo-księgowy został stworzony w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Oprogramowanie księgowe to narzędzie, które zarówno rejestruje, gromadzi,  przetwarza operacje finansowe jak i umożliwia sprawne ewidencjonowanie dokumentów finansowych, sporządzanie bilansu, deklaracji podatkowych, raportów, zestawień i rozrachunków.

Aby cały proces administracyjno- finansowy przebiegał sprawnie, program księgowy powinien mieć możliwość integracji z innymi rozwiązaniami takimi jak: kadry i płace czy z systemem obsługi rachunku.

W zależności od możliwości i funkcji, ceny programów księgowych wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Warto przed jego zakupem mieć możliwość przetestowania wersji demo oraz poznać wszystkie koszty związane z jego użytkowaniem (zwłaszcza koszty kolejnych aktualizacji czy ewentualnych modyfikacji). Będąc użytkownikiem danego oprogramowania musimy posiadać jego licencję, więc program musi być legalny i powinien spełniać wszystkie warunki dotyczące bezpieczeństwa danych (ustawa o rachunkowości).

Dostawca dobrego oprogramowania powinien zagwarantować oprócz możliwości konfiguracji systemu do indywidualnych potrzeb odbiorcy, również możliwość jego  rozbudowy o dodatkowe moduły. Ważnym elementem jest także jakość wsparcia technicznego, które zapewnia producent  a tym samym weryfikacja sieci jego dystrybutorów. Jest to istotne z punktu widzenia dostępu  użytkownika do serwisu oprogramowania. W przypadku firm, gdzie system wymaga bezpośredniego ciągłego nadzoru, idealnym rozwiązaniem jest możliwość korzystania z pomocy zdalnej przy jednoczesnym zachowaniu poufności dokumentów.

Program księgowy, tak jak każde rozwiązanie informatyczne, powinien usprawnić nam pracę a przede wszystkim wyeliminować żmudne i czasochłonne czynności. Powinien więc być prosty w obsłudze tak, abyśmy w jak najkrótszym czasie mogli uzyskać dostęp do istotnych informacji finansowych.