Skip to main content

Dokumenty predekretujemy z listy Dokumenty (Ewidencja dokumentów → Dokumenty). Na liście zaznaczamy dokument ewidencji który chcemy predekretować i naciskamy klawisz F6 lub wybieramy opcję Predekretuj z górnego paska menu enova365.

PREDEKRETOWANIE DOKUMENTÓW w enova3651

Pojawia się nam okno gdzie możemy zweryfikować poprawność utworzonego dekretu lub zobaczyć ewentualne błędy jakie wystąpiły.

PREDEKRETOWANIE DOKUMENTÓW w enova3652

PREDEKRETOWANIE DOKUMENTÓW w enova3653

Operację predekretowania możemy wykonać zbiorczo poprzez zaznaczenie wszystkich dokumentów kombinacją klawiszy Ctrl+A a następnie klawisz F6 (Predekretuj)

]]>