Skip to main content

18 kwietnia tego roku w życie weszły przepisy określające obowiązek elektronicznej rejestracji przewozu towarów wrażliwych w systemie SENT. Do takich zaliczamy m.in. paliwa, oleje smarowe, oleje roślinne, alkohol całkowicie skażony, czy susz tytoniowy (wykaz produktów zgodny w ustawą dostępny na stronie ministerstwa Finansów). Mają one na celu uszczelnienie systemu podatkowego i zapobieganie nielegalnym transakcjom.
Zgodnie z zapisami ustawy przedsiębiorca jest zobligowany do rejestracji swoich przedstawicieli na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). Wszystkie operacje związane ze zgłoszeniem przewozu i uzyskaniem numeru referencyjnego z platformy będzie można wykonywać za pomocą systemów informatycznych w pełni zintegrowanych z platformą.
W procesie rejestracji przewozu towarów wymienionych w ustawie brać udział będą, w zależności od przypadku:
Podmiot Wysyłający – dla przesyłek, których transport rozpoczyna się na terytorium RP
Podmiot Odbierający – dla przesyłek, których transport rozpoczyna się w UE lub państwie trzecim.
Przewoźnik – dla przesyłek dla których RP będzie krajem tranzytowym
W każdym przypadku zgłoszenie musi nastąpić przed rozpoczęciem transportu (w wypadku tranzytu przed wjazdem na terytorium RP). Podmioty wysyłający i odbierający są ponadto zobowiązane do przekazania numeru referencyjnego Przewoźnikowi. Jeżeli kierowca nie otrzyma powyższego numeru ma obowiązek odmowy wykonania transportu. Wszelkie dane podane przy rejestracji przesyłki podlegają obowiązkowym aktualizacjom i uzupełnieniom.
Za podanie nieprawdziwych danych dotyczących rodzaju, masy czy objętości przewożonego towaru możemy zapłacić nawet 20 000 zł. Za niedopełnienie obowiązku aktualizacji przewoźnik zapłacić może nawet 10 000 zł, a kierowca – jeśli nie okaże kontrolerom numeru referencyjnego bądź zastępującego go dokumentu –będzie podlegać karze grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł.
Comarch prowadzi już prace mające na celu jak najszybszą implementację rozwiązań związanych z ewidencją w rejestrze SENT. Użytkownicy platform Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum mogą być spokojni o zgodność swojego oprogramowania.