Skip to main content
Bez kategorii

Nowelizacja przywilejów podatkowych dla pracodawców i rodziców.

By 25 września 2015No Comments

Już od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustaw o PIT i CIT umożliwiające korzystanie z preferencji podatkowych w przypadku tworzenia, utrzymywania oraz dofinansowania pobytów dzieci pracowników w żłobkach i przedszkolach.
Zwolnienie będzie dotyczyło zarówno pobytu w żłobku lub przedszkolu, jak też dofinansowania związanego z kosztami opłacenia dziennego opiekuna dla dziecka. Miesięczny limit zwolnienia z PIT w przypadku dopłat do miejsca przedszkolnego wynosi 200, natomiast miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym umożliwia odliczenie do 400 zł.

Skrócenie czasu przeznaczanego na dowóz dzieci do przedszkola oznacza realne oszczędności po stronie pracownika. Średnio na jedno dziecko uczęszczające do żłobka lub przedszkola rodziny wydawały w 2014 r. ok. 300 zł miesięcznie. Obliczono, że już w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów, łączne oszczędności gospodarstw domowych mogą sięgnąć nawet 58 mln zł.
Od 1 stycznia 2016 roku pracodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z utworzeniem przyzakładowej placówki dla dzieci pracowników. Podobnie będzie mógł zrobić w przypadku udzielenia im dofinansowania do opłat za żłobek lub przedszkole prowadzonych przez inne podmioty. Limity odliczeń, które przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów wynoszą tyle samo, co w przypadku pracowniczych odliczeń od PIT (czyli 200 i 400 zł odpowiednio dla miejsca w przedszkolu i żłobku). Szacuje się, że nowelizacja ustaw podatkowych może mieć wpływ na ok. 140 tys. dzieci (czyli 20 proc. wszystkich uczęszczających do żłobków lub przedszkoli).
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakłada wzrost liczby miejsc w żłobkach do 2020 r. o ok. 14 proc. rocznie. Ustawodawca liczy na to, że nowe przepisy spowodują powstanie ok. 5-7 tys. miejsc tylko w przyzakładowych placówkach. Do tego kroku mają skłonić pracodawców głównie ulgi podatkowe. Dodatkowo rząd przewiduje, że do roku 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie przeznaczone na wsparcie dziennej opieki nad dziećmi ok. 335 mln euro. Środki te mają wspomagać tworzenie i utrzymywanie przyzakładowych żłobków i przedszkoli oraz dofinansowanie pracownikom kosztów posyłania dzieci do innych placówek.