Skip to main content

Od 1 kwietnia 2013 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące kas rejestrujących. Rozporządzenie to wprowadziło kilka nowości m.in. obowiązek jednoznacznej identyfikacji nazw towarów oraz usług. Oznacza to, że każda pozycja towarowa w bazie PLU powinna zawierać co najmniej 12 znaków a nazwa towaru powinna odpowiadać konkretnym produktom oraz usługom, znajdującym się w ofercie danej firmy.
Kolejną zmianą dotyczącą warunków technicznych jakim muszą odpowiadać kasy rejestrujące są nowe wymogi odnośnie wystawiania paragonu fiskalnego. Istotną zmianą obok wspomnianej już jednoznacznej identyfikacji towarów jest pojawienie się na paragonie fiskalnym na żądanie nabywcy jego numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Od października 2013 roku na paragonie musi znaleźć się również oznaczenie „paragon fiskalny”.
Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów to podatnik ma obowiązek zadbać o to, aby jego urządzenie spełniało wszystkie wymogi określone w nowych przepisach.
Zmiany dotyczą również przeglądów technicznych. W myśl nowych przepisów obowiązkowy przegląd techniczny ma być dokonywany nie rzadziej niż co dwa lata.
I tu nasuwa się pytanie: czy dostępne na rynku kasy fiskalne są w stanie spełnić wszystkie te wymogi? Odpowiedź w tym przypadku nie jest prosta. Nie wszystkie bowiem urządzenia rejestrujące pozwolą na dostosowanie się do nowych przepisów. Dotyczy to zwłaszcza małych kas fiskalnych, które posiadają jedynie podstawowe funkcje do ewidencjonowania sprzedaży.
Tak więc konieczny może okazać się zakup nowego urządzenia ale ustawodawca przewidział okres przejściowy dla wszystkich tych,  którzy zmuszeni będą dokonać zakupu nowej kasy.

Jakie będą korzyści dla użytkowników kas w związku z nowelizacją przepisów?

Szczegółowy opis towarów oraz usług na paragonie to korzyść nie tylko dla konsumentów ale i dla sprzedawców. Kupujący ma bowiem pełną kontrolę dokonywanych zakupów a sprzedający dowód dla właściwego organu podatkowego, dotyczący prawidłowego rozliczania podatku od sprzedaży.
Umieszczenie NIP nabywcy na paragonie stanowi udogodnienie przede wszystkim dla przedsiębiorców, gdyż nie ma wówczas wątpliwości, że zakupu dokonał wskazany podatnik.
Reasumując, przedsiębiorcom nie pozostaje nic innego jak dostosować się do nowych przepisów i czekać na efekty wprowadzonych nowelizacji.