Skip to main content

Firma Polkas rozwija współpracę z firmą Adith Technologies. która ma w swojej ofercie program dedykowany gastronomii. Program X2 System tworzony był przy udziale właścicieli, managerów i programistów związanych zawodowo z rynkiem gastronomiczno-hotelarskim. Proces projektowania trwał 8 lat i zakończył się wdrożeniami testowymi. Do chwili obecnej ma na swoim koncie wiele wdrożeń. Wśród klientów znajdują się zarówno małe lokale gastronomiczne jak i prestiżowe restauracje, dyskoteki oraz puby zlokalizowane na terenie całego kraju. Podczas projektowania największy nacisk kładziony był na intuicyjną i łatwą obsługę, szybkość działania, bezpieczeństwo oraz niski koszt instalacji. Budowa modułowa gwarantuje pełną integrację i umożliwia elastyczne dopasowanie funkcjonalności programu do potrzeb każdej firmy. W miarę rozwoju firmy, X2System można rozbudowywać o kolejne elementy.