Skip to main content

Jak większość z Państwa wie, od 1 stycznia 2018r. będą wchodziły w życie nowe przepisy odnośnie urządzeń fiskalnych.
Kasy fiskalne będą musiały posiadać połączenie z internetem co umożliwi Ministerstwu Finansów  bieżący dostęp do danych sprzedażowych.

W tej chwili nadal trwają pracę nad nową ustawą, ale z pierwszych ustaleń jakie uzyskaliśmy wynika, że:

  • podatnik który posiada urządzenie fiskalne z kopią papierową będzie w pierwszej grupie osób które będą musiały wymienić urządzenia na nowe.
  • funkcją obligatoryjną w kasach będzie “pamięć chroniona” w skrócie wszystkie zdarzenia i wydruki na kasie fiskalnej będą zapisane w wersji elektronicznej np.(zmiany stawek vat, zmiana czasu, zmiana waluty, ewidencyjnej, zerowanie pamięci operacyjnej, błędy weryfikacji danych, przegląd serwisowy i wyłączenie trybu serwisowego w kasie). Dostęp do takich danych będzie możliwy dla podatnika wyłącznie za pośrednictwem programu komputerowego, a nie jak wcześniej bezpośrednio na urządzeniu fiskalny. Pamięć chroniona będzie podlegała wymienię tak samo jak pamięć fiskalna, po wykonaniu 1830 raportów dobowych.
  • inna nowością będzie bezpośrednie połączenie z terminalem płatniczym, co za tym idzie kasy będą musiały mieć łącze internetowe po-przez WiFi, Ethebet, czy GSM w celu przekazywania do głównego serwera Ministerstwa Finansów danych (paragany, raporty dobowe).
  • kolejnym dodatkiem w kasach fiskalnych będzie “E-paragon” funkcja, która umożliwia nabywcy wygenerowanie paragonu fiskalnego w wersji elektronicznej. Klient, który będzie chciał otrzymywać E-Paragon zobowiązany jest do za rejestrowania swojego maila na dedykowanej stronie internetowej. Za pomacą poczty elektronicznej wysyłany zostanie tak zwany “kod nabywcy” który będzie upoważniał go do otrzymania paragonu w wersji elektronicznej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.