Skip to main content

Comarch TNA to stosunkowo młode rozwiązanie w wachlarzu systemów Comarch. Pojawiło się ono na rynku pod koniec ubiegłego roku. Jest to nie tylko rejestrator czasu pracy – produkt ten pozwala na dokładną ewidencję czasu wejść i wyjść pracowników, ale także na zarządzanie delegacjami, urlopami i nieobecnościami, grafikowanie czy określenie struktur organizacyjnych i uprawnień. Dedykowana aplikacja na telefonie pracownika i urządzenia Comarch TNA Gateway to wszystko, co jest potrzebne do sprawnego działania systemu.

Nowa wersja Comarch TNA przynosi użytkownikom kilka nowych funkcjonalności. Pierwszą z nich jest automatyczna synchronizacja czasu pracy do modułu Płace i Kadry Comarch ERP Optima. Dzięki temu narzędzie to rozszerza standardowe funkcjonalności modułu, pozwalając na synchronizację struktur, pracowników i czasu ich pracy, co znacznie usprawnia prowadzenie ewidencji czasu pracy i likwiduje konieczność ręcznego wczytywania czasu pracy do systemu ERP.

Zgodnie z obietnicą Comarch dodał także możliwość rejestracji czasu pracy przy pomocy kart zbliżeniowych dla urządzenia Comarch TNA Gateway Plus. Można już więc wybrać, czy pracownicy będą rejestrować czas pracy za pomocą kart RFID czy za pomocą aplikacji na telefon.

Nowością w Comarch TNA jest także możliwość zarządzania strukturą organizacyjną firmy oraz przypisywania pracowników do struktury. W zależności od pozycji w strukturze zostały także zmodyfikowane uprawnienia użytkowników – kierownicy oraz ich zastępcy mają możliwość zarządzania urlopami oraz delegacjami pracowników w swoich jednostkach.

Zaletą Comarch TNA jest – oprócz rozwoju o kolejne funkcjonalności – także jego cena. W porównaniu z innymi systemami RCP jest niedrogi zarówno w zakupie urządzeń i licencji, jak i we wdrożeniu i późniejszym utrzymaniu. Usługa dostępna jest w abonamencie, zależnym jedynie od ilości użytkowników, bez względu na ilość urządzeń. Rozwiązanie to zapewnia także możliwość integracji z innymi systemami ERP, nie tylko z programami Comarch.

Wszystkich zainteresowanych wdrożeniem Comarch TNA zapraszamy do kontaktu: 12 64 05 44 lub erp@polkas.pl.