Skip to main content

System Comarch Optima dostępny jest już w nowej wersji – 2013.0.1. Jak zawsze, firma Comarch zadbała o to, aby znalazło się w niej szereg udogodnień funkcjonalnych, ułatwiających pracę firmom pracującym na tym oprogramowaniu. Wśród najważniejszych z nich wymienić należy:

  • umożliwienie integracji Comarch Optimy z modułem Mobilny Sprzedawca, pracującym na platformie Android,
  • szereg nowych e-Deklaracji: VAT-7, VAT-7K i VAT-7D,
  • jako, że wielu użytkowników programu Comarch Optima skarżyło się na „zapychanie” bazy danych, wykorzystywanej przez program, od wersji 2013 możliwe jest usuwanie nieaktualnych i niepotrzebnych dokumentów z bazy. Z uwagi na daleko idące i nieodwracalne konsekwencje usuwania jakichkolwiek danych z bazy, operacje te będą możliwe do przeprowadzenia tylko przez Partnerów firmy Comarch,
  • ułatwienie ewidencjonowania sprzedaży przy transakcjach z kontrahentami spoza Unii Europejskiej,
  • listy towarowe wzbogacone zostały o konfigurowalne atrybuty towarów,
  • możliwość powiązania wysyłanych i otrzymanych wiadomości mailowych z danymi i dokumentami istniejącymi w programie,
  • poprawienie zarządzaniami Planami Kont,
  • zoptymalizowanie wymiany danych z bankami, między innymi w zakresie przelewów,
  • automatyczne tworzenie i wysyłanie deklaracji RMUA,
  • znacznie poprawiono szybkość i zakres wymiany danych modułu Kadry i Płace Plus Optimy z systemem ERP Comarch CDN XL.

Nasz Dział Handlowy odpowie na Państwa pytania, a także udzieli wyczerpujących informacji na temat nowych możliwości oprogramowania Comarch Optima.