Skip to main content

Soleo, bo o niej mowa jest odpowiedzią na pojawiające się na polskim rynku coraz nowocześniejsze, zarówno pod względem wzornictwa, jak i rozwiązań konstrukcyjnych kasy. Nacisk producentów na rozwój kas do placówek o średnim rozmiarze i zróżnicowanym natężeniu ruchu jest bardzo dobrym prognostykiem dla wielu przedsiębiorców planujących w przyszłości wyposażyć swój sklep w nowe urządzenie.