Skip to main content

Wyróżnikiem firmy PolKas wśród firm zajmujących się wdrażaniem systemów informatycznych jest przede wszystkim to, że oferujemy oprogramowanie autorstwa kilku producentów (dzięki temu klient ma możliwość porównania i wyboru optymalnego dla siebie rozwiązania), a także to, że specjalizujemy się nie tylko we wdrożeniach, ale również w łączeniu programów różnych producentów oraz ich rozbudowie o nowe funkcjonalności, na przykład dodatkowe zestawienia, wydruki, raporty.

Nowym napisanym przez naszych informatyków narzędziem jest aplikacja umożliwiająca wczytywanie i aktualizowanie fotografii w oprogramowaniu Comarch ERP XL. Rozwiązanie to jest kompatybilne także z programami Comarch ERP Optima, Sage Symfonia, Sage Forte, enova, Subiekt GT i innymi.

Oprócz opisanych wyżej funkcjonalności (wczytywanie i aktualizowanie fotografii) aplikacja umożliwia między innymi:

  • wyeksportowanie zdjęć (i innych plików) z bazy do wybranego katalogu,
  • automatyczne porównanie importowanych plików z już istniejącymi w systemie (eksport różnicowy),
  • wyszukiwanie i usuwanie zdublowanych fotografii, na przykład w przypadku, kiedy to samo zdjęcie omyłkowo dodane zostanie do kilku kartotek towarowych w systemie lub na platformie B2B Pulpit Kontrahenta.