Skip to main content

Dlaczego nadszedł czas na start ERP?

Przyspieszenie przyjęcia systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) odzwierciedla jego rosnące znaczenie nie tylko dla rozwijającego się biznesu, ale także dla organizacji, które koncentrują się na zadaniach obniżających koszty. Nawet w obliczu zbliżającej się recesji nic nie wskazuje na spowolnienie rozwoju ERP, ponieważ dyrektorzy finansowi starają się oszczędzać każdego grosza.

  1. Wdrożenia ERP w chmurze

ERP powoli odchodzi od rozwiązań lokalnych. Rozwiązania chmurowe są szczególnie atrakcyjne dla większych organizacji ze względu na niskie koszty i większe korzyści skali.

W ostatnim czasie trend przyspieszył. Sprzedawcy inwestują coraz więcej w technologię chmurową, która jest z powodzeniem dostosowywana do użytku przez mniejsze firmy. W rzeczywistości wielkość międzynarodowego rynku ERP w chmurze zbliża się do 178 miliardów dolarów do 2030 roku, według Adroit Market Research. Najszybciej rozwija się segment rozwiązań finansowo-księgowych.

Jednak oparte na chmurze rozwiązania ERP odnotowują również wzrost popularności w administracji, przemyśle i sektorze detalicznym. Firmy mogą wybierać między systemem w pełni hostowanym w chmurze lub modelem hybrydowym, który zapewnia pewien stopień wewnętrznej kontroli IT.

Modele chmurowe oferują nowoczesnym firmą wiele korzyści, umożliwiając im zwiększenie inwestycji w IT bez potrzeby posiadania dużego wewnętrznego działu IT. Ważne jest, aby dostawcy ERP kładli nacisk na wieloplatformowe możliwości i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie, umożliwiając w ten sposób swoim klientom z sektora MŚP korzystanie z bardziej zaawansowanych technologii w przyszłości.

  1. Większy nacisk na przyjazny dla urządzeń mobilnych dostęp w czasie rzeczywistym.

W dobie pracy zdalnej i hybrydowej dostawcy systemów ERP muszą zaspokajać potrzeby pracowników, którzy są w ciągłym ruchu. Klienci poszukują urządzeń, które umożliwią im dostęp do cennych danych, najlepiej poprzez usprawnienie ich pozyskiwania bezpośrednio ze źródła. Chcą wysyłać powiadomienia, organizować wydarzenia i zatwierdzać zamówienia sprzedaży oraz wydatki na bieżąco.

Z tego powodu trendy w zakresie mobilnych rozwiązań ERP i chmurowych rozwiązań ERP są ze sobą ściśle powiązane i nakładają się na siebie. W końcu, kiedy firmy przenoszą funkcje ERP do chmury, natychmiast zyskują możliwość całodobowego korzystania z informacji biznesowych z dowolnego urządzenia mobilnego — zamiast fizycznego stacjonowania w biurze, aby je odzyskać.

Widoczność w czasie rzeczywistym to duży atut sprzedaży. Dostawcy powinni udostępniać inteligentne pulpity nawigacyjne, które umożliwiają klientom generowanie szczegółowych raportów i przeprowadzanie dokładniejszych prognoz. Jednocześnie rozwiązania mobilne dla przedsiębiorstw nie powinny zaniedbywać funkcjonalności offline. Nieuchronność przerw wymaga automatycznej synchronizacji danych, gdy tylko połączenie zostanie przywrócone.

  1. Reakcja na niedobory siły roboczej i zakłócenia w łańcuchu dostaw

Niedobory produktów i siły roboczej dotykają rynki na całym świecie i spodziewamy się, że trend ten utrzyma się w przyszłym roku, przy czym szczególnie mocno dotknie to sektor produkcyjny i budowlany . W rezultacie firmy mają trudności z utrzymaniem wystarczającej ilości zapasów. Jedno małe zakłócenie może mieć kaskadowy wpływ na organizacje, które polegają na bardziej zawiłym łańcuchu dostaw.

Oczekuje się, że ta niestabilność zapoczątkuje złotą erę robotyki. Podejrzewamy jednak, że systemy ERP, zwłaszcza te ukierunkowane na potrzeby producentów, również staną się znacznie bardziej wartościowe i eksponowane. Dostawcy ERP powinni szybko dostarczać systemy, które umożliwiają widoczność łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym oraz raportowanie i prognozowanie trendów rynkowych.

Automatyzacja HR, zaopatrzenia i finansów powinna być zdecydowanie na celowniku. Dostarczając te technologie, możesz pomóc swoim klientom skuteczniej reagować i dostosowywać się do nagłych wahań rynku i popytu ze strony klientów.