Skip to main content

Jeśli chcemy, aby w chwili dodawania pozycji do zlecenia dodawał się on z określoną ilością inną niż domyślne 1to należy zdefiniować odpowiednio parametry produktu w technologii. Na karcie produktu dodanego w technologii w zakładce parametry określamy ilość wg której będzie liczona technologia i jednocześnie wg której będzie następnie pobierał ilość domyślną na pozycje ZP. Następnie zaznaczamy parametr „Ilość domyślna na pozycji ZP”

Dla tak zdefiniowanej technologii gdy dodamy określony produkt na pozycji ZP jego ilość domyślna będzie zgodna z wartością podaną w technologii.