Skip to main content

Obecnie zaawansowane technologie informatyczne skutecznie wspierają zarządzanie procesami biznesowymi każdej nowoczesnej firmy. Coraz częściej zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa, korzystają z różnych możliwości sfinansowania swoich inwestycji.

Z dostępnych obecnie na rynku źródeł finansowego wsparcia inwestycji, na uwagę zasługują:

  • dotacje unijne
  • leasing operacyjny IT
  • kredyt bankowy
  • kredyt technologiczny

Dotacje Unijne – to nowa perspektywa finansowa przeznaczona dla mikro, małych czy średnich firm , wspierająca realizację licznych projektów inwestycyjnych w celu poprawy ich konkurencyjności na rynku.

Kto może uzyskać wsparcie?

Środki z dotacji unijnych może uzyskać każda firma, zatrudniająca nie więcej niż 250 osób. Kolejnym istotnym kryterium jest współpraca firmy minimum z dwoma przedsiębiorcami lub rozwój czy planowane rozpoczęcie działalności w oparciu o rozwiązania B2B.
Model B2B to ogół relacji między firmą a jej partnerami (dostawcami, dystrybutorami, pośrednikami), przy czym do wymiana danych między firmami odbywa się za pomocą elektronicznych systemów teleinformatycznych ( systemy ERP z platformą B2B).

Co możemy sfinansować i jakiej wielkości wsparcie uzyskać?

Wysokość wsparcia to nie wysokość kosztów całego projektu a wielkość dotacji jaką można na ten projekt uzyskać. Sfinansować możemy inwestycje od 20 tys nawet do 2 mln.
Fundusze z dotacji unijnych mogą sfinansować:

  • usługi informatyczne, wdrożeniowe i techniczne- do 50%
  • środki trwałe (serwery, komputery)- do 70%
  • usługi doradcze, analizy przedwdrożeniowe- do 50%
  • szkolenia pracowników- do 45%
  • wartości prawne i niematerialne (np.licencje)- do 70%

Leasing operacyjny IT – to narzędzie bardzo podobne do kredytu, aczkolwiek dużo elastyczniejsze ze względu na uproszczone procedury. Zastanawiając się nad leasingiem czy kredytem należy przede wszystkim przeanalizować wielkość planowanych  kosztów i obecną sytuację finansową. Leasing w porównaniu do kredytu w dużo mniejszym stopniu obciąży zdolność kredytową co  może mieć znaczenie przy kolejnych inwestycjach. Należy pamiętać, że w przypadku  leasingu wymagany jest niski ( ok. 10% ) wkład własny.

Co możemy sfinansować w ramach umowy leasingowej?

W ramach leasingu możemy sfinansować zakup takich inwestycji jak: nieruchomości, samochody, maszyny, jak również oprogramowanie z wdrożeniem i sprzęt informatyczny.

A jakie są wady takiego rozwiązania?

Niestety w przypadku leasingu nie ma możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy a  korzystając z takiego źródła dofinansowania firma nie może rozliczyć podatku VAT z góry. Ponadto trudno sfinansować inwestycje, których wartość przekroczy 10 mln i należy liczyć się z  trudnościami w przypadku, gdy chcemy leasingiem objąć rzeczy używane.

Kredyt bankowy – to bardzo elastyczne rozwiązanie, dzięki któremu przedsiębiorca może sfinansować nawet bardzo skomplikowane inwestycje. W momencie ubiegania się o kredyt możemy liczyć na wsparcie doświadczonego doradcy i uzyskać niezależną opinię banku o planowanym przedsięwzięciu. Musimy pamiętać, że banki mają swoje procedury i zanim wyznaczą  maksymalną kwotę którą mogą pożyczyć, wnikliwie sprawdzą zdolność kredytową  pożyczkobiorcy.
Nie ma rzeczy idealnych czyli wady kredytu…

Uzyskanie kredytu jest procesem długotrwałym i skomplikowanym. To rozwiązanie jest praktycznie niedostępne dla nowopowstającej firmy ze względu na brak zdolności kredytowej. Trzeba również brać pod uwagę fakt, że kredyt bankowy ma w porównaniu z innymi instrumentami na rynku najwyższe oprocentowanie i jest stałym obciążeniem dla kredytobiorcy.

Kredyt technologiczny – to narzędzie umożliwiające pozyskanie dodatkowych funduszy na sfinansowanie nowych technologii w firmie. Pod pojęciem innowacyjnych technologii IT należy rozumieć wdrożenie systemu ERP a w związku z tym zakup serwerów, komputerów i innych.

Jakie są warunki uzyskania kredytu technologicznego?

Kredyt jest dostępny dla każdej mikro, małej czy średniej firmy, która planuje swój rozwój poprzez  wdrożenie innowacyjnych technologii IT. W tym przypadku, w celu udowodnienia innowacyjności  rozwiązania należy uzyskać opinię o innowacyjności od bezstronnej instytucji naukowej.

Kredyt dla innowacji czyli co możemy sfinansować?

Środki w ramach kredytu technologicznego możemy przeznaczyć na zakup wszelkiego rodzaju środków trwałych ( maszyny, sprzęt IT),  wartości niematerialnych i prawnych ( licencji, know-how, technologii informatycznych), ekspertyzy, analizy przedwdrożeniowe, zakup nieruchomości, gruntów oraz różnego rodzaju prace budowlane.

 

Ekspert radzi czyli podsumowanie…

Wybór konkretnego źródła finansowania uzależnione jest od wielu czynników. Finansowanie inwestycji IT może tak naprawdę objąć zarówno sprzęt komputerowy,  zakup licencji jak i  wdrożenie systemu. Warto pamiętać, aby w przypadku dotacji czy kredytu technologicznego sprawdzić dokładnie terminy naborów. Spóźniając się możemy stracić szansę na uzyskanie dofinansowania.  
Zanim ustalimy wszystkie koszty naszego przedsięwzięcia, poświęćmy trochę czasu na porównanie ofert kilku dostawców. Największym błędem w tym wypadku, jest złożenie wniosku na inwestycję o bardzo dużej wartości w sytuacji, gdy nie posiadamy środków na jej sfinansowanie. Pamiętajmy przy tym, że w przypadku kredytu technologicznego i dotacji unijnych nie uzyskamy funduszy
na całość projektu. Jeśli nadal mamy wątpliwości, które narzędzie finansowania będzie dla nas najodpowiedniejsze, warto skorzystać z konsultacji doświadczonych instytucji, które  pomogą nam w podjęciu decyzji.