Skip to main content

Optymalizacja działań w firmie składa się na szereg usprawnień zapewniających lepszą, szybszą i skuteczniejszą realizację zadań i organizację pracy.

Szybszy proces kompletacji zamówień

Ze względu na wielkość zamówienia lub ilość sztuk do wysłania w jednej  przesyłce przygotowanie do wysyłki może zająć nawet kilka dni. Wdrożenie ERP z elementami WMS optymalizuje procesy magazynowe, dzięki czemu możliwe jest usprawnienie przyjęć i wydań towarów, szybsze lokalizowanie konkretnych pozycji, efektywniejsze zarządzanie ich rozmieszczeniem, a tym samym znaczące przyspieszenie procesu kompletacji. Firmy sprzedażowe skrócą czas kompletowania zamówień, dzięki automatyzacji większości zadań magazynowych. To usprawnienie pracy, sprawi że proces kompletacji zostanie znacząco skrócony bez konieczności pracy w trybie zmianowym, czy zatrudniania nowych pracowników.

Raporty i analizy – firma pod kontrolą

Właściwe monitorowanie sytuacji firmy pozwala szybko reagować na kwestie, które wymagają rozwiązania. Rozwiązanie ERP umożliwia szybkie, skuteczne i intuicyjne tworzenie analiz i zaawansowanego raportowania, to podstawa efektywnego zarządzania. Właściwa konfiguracja obszaru, odpowiadającego za kontrolę umożliwia łatwe zestawianie i analizowanie wszystkich danych. Zarząd firmy ma wówczas dostęp do informacji na temat kondycji całego przedsiębiorstwa. Informacje te mogą kierownikowi dostarczyć bieżących informacji na temat wydajności pracy każdego z pracowników, a także ogólnej efektywności pracy .

Zarządzanie pracą

Częścią systemu ERP, odpowiadającą za przepływ pracy i informacji oraz zarządzanie nimi jest Workflow. Umożliwia zebranie w jednym miejscu całej dokumentacji na temat procesów i zadań oraz procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Dzięki temu w łatwy sposób z jednego miejsca można nie tylko optymalizować i szczegółowo analizować procesy, czy zadania, ale także nimi zarządzać. Wdrożenie systemu ERP  umożliwia przeniesienie dokumentacji związanej np. z procesem sprzedaży, obsługą klientów i dostawców do systemu, co pozwoliło na ograniczenie papierowego obiegu dokumentów do niezbędnego minimum.

Przyśpieszenie zamówień

Zautomatyzowanie procesu obsługi zamówień pozwala nie tylko przyspieszyć ich realizację, ale także zaoszczędzić czas. Obsługa transakcji jest dostosowana do specyfiki branży dystrybucyjnej, dzięki czemu umożliwia na realizację większość zleceń bez ingerencji pracownika. Rozwiązanie całościowo monitoruje i weryfikuje możliwość ich przygotowania, a następnie zleca ich kompletację, delegując do rozpatrzenia przez pracowników jedynie te wyjątkowo nietypowe.

Model dropshipping

Model dropshipping, polega na przeniesieniu procesu wysyłki towarów na dostawcę, wiąże się z dużymi oszczędnościami (czasu pracowników, miejsca w magazynie itp.), a także istotnym przyspieszeniem realizacji zamówień. Wdrożenie rozwiązania ERP pozwala zwiększyć liczbę zamówień realizowanych przed dropshipping dwukrotnie.

Efektywny magazyn

Dobra organizacja oraz przejrzyste rozmieszczenie produktów, to podstawa dobrze funkcjonującego magazynu. Rozwiązania IT wspierają przedsiębiorstwo w podnoszeniu efektywności realizacji zadań optymalizując wykorzystanie powierzchni, poprzez rozlokowanie produktów zgodnie z najbardziej efektywnymi – dla danego magazynu – regułami. Właściwe rozlokowanie umożliwia łatwy dostęp do wszystkich szybkorotujących towarów oraz lepsze wykorzystanie przestrzeni. Wdrożenie rozwiązania ERP z elementami WMS pozwoli na zamienienie mniejszych magazynów na większe.

Realny wzrost przychodów

Poprawa efektywności naturalnie powinna wiązać się z wieloma korzyściami, między innymi, być powodem wzrostu przychodów. Na ich przyrost wpływa podniesienie wydajności pracy magazynu, która z kolei przekłada się na realną możliwość realizacji większej liczby zleceń bez konieczności zatrudniania nowych pracowników. Dzięki wdrożeniu systemu ERP. Przedsiębiorstwo jest w stanie obsłużyć o ⅓ zamówień więcej niż przed wdrożeniem bez powiększania zespołu.

System ERP dla dystrybucji i handlu jest dopasowany do specyficznych potrzeb firm z tej branży. Zapewnienia nieustanną dostępność towarów, ciągłość dostaw, a także obecność online. Rozwiązanie ERP pomoże sobie z nimi poradzić optymalizując pracę w organizacji i znacząco podnosząc jej efektywność.