Skip to main content

Model Software as a Service staje się coraz częstszym sposobem na pracę na różnego rodzaju programach i systemach informatycznych. Potwierdzeniem tej tezy mogą być pojawiające się w ostatnim czasie w prasie i telewizji reklamy pakietu biurowego Microsoft Office 365.

Firma Comarch posiada w swojej ofercie on-line’owe wersje swoich systemów Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL. Są to odpowiednio: iOptima24 oraz iXL24.

Firma Soneta również zmierza do umożliwienia swoim klientom pracy na oprogramowaniu enova za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest moduł enova365 Handel START, czyli dostęp on-line do modułu Handel. W planach jest wprowadzenie dostępu do kolejnych modułów.

Sage uruchomi wkrótce możliwość korzystania z programu Sage One. Oprogramowanie to daje dostęp do modułów Symfonii: Faktura oraz do Książki Przychodów i Rozchodów i działa już w innych krajach, między innymi w Anglii, Irlandii, Niemczech i Hiszpanii. Teraz przyszedł czas na Polskę.

Więcej informacji na temat rozwiązań w chmurze uzyskają Państwo w naszym Dziale Handlowym pod numerem telefonu 12 634 05 44 lub adresem mailowym erp@polkas.pl.

Serdecznie zapraszamy!