Skip to main content

Aby zmienić datę na wydrukach w programie Optima należy wejść na zakładkę Narzędzia, wybrać Data dla wydruków a na wyświetlonym formularzu zaznaczyć Pokazuj na wydrukach bieżącą datę i wybrać odpowiedni dzień.

Jak zmienić datę dla wydruków w Comarch ERP Optima1