Skip to main content

W celu wyeksportowania danych do arkusza excel:

-uprzednio otwartego, kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranej liście i wybierz Kopiuj;

-którego zamierzamy utworzyć, kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranej liście i wybierz Arkusz Excel;

Pojawi się okno z parametrami wpływającymi na treści przenoszonych danych.

Jak wyeksportować dane do arkusza excel