Skip to main content

Przy uruchomieniu podstawowego menu uruchamiającego system Comarch ERP XL przechodzimy do menu System/Konfiguracja komputera.

Jak wpisać domyślny klucz z licencjami 1

Następnie w zakładce Klucz ustawiamy parametr Nazwa serwera k88lucza i wybieramy klucz który ma być domyślnie wykorzystywany. Przy czym ikonka lupy ma pomóc w wyszukiwaniu dostępnych w danym środowisku kluczy.

Jak wpisać domyślny klucz z licencjami 2

Następnie przy pomocy dyskietki zapisujemy ustawienia.