Skip to main content

Jak w module Produkcja Comarch ERP XL wykorzystać wzorce operacji w celu automatyzacji zmian1 W wyświetlonym oknie mamy możliwość zakładania wzorców i przeglądania/modyfikacji już istniejących. Jak w module Produkcja Comarch ERP XL wykorzystać wzorce operacji w celu automatyzacji zmian2 Używając przycisków z zielonymi plusami dodajemy nowe wzorce. Przy czym ten z dodatkową strzałką wykorzystuje do dodawania formularz poniżej wykorzystywany zazwyczaj do przeglądu i modyfikacji wartości. Natomiast sam plusik wykorzystuje do tego celu wywołanie oddzielnego formularza. Jak w module Produkcja Comarch ERP XL wykorzystać wzorce operacji w celu automatyzacji zmian3 Po wypełnieniu wartości które mają być wspólne we wszystkich operacjach korzystających z tego wzorca zapisujemy wzorzec. Później wzorzec ten możemy wykorzystać podczas tworzenia technologii. Wszystkie technologie w których jest wykorzystywany dany wzorzec są zawarte w sekcji Technologie okna podstawowego Wzorców operacji. Jak w module Produkcja Comarch ERP XL wykorzystać wzorce operacji w celu automatyzacji zmian4 W oknie tym mamy też możliwość masowej modyfikacji tychże technologii na podstawie zmienionych pól we wzorcu. Czyli jeśli w danym wzorcu podmienimy np. czas wykonania lub przypisane gniazdo robocze, a następnie odklikniemy aktualizacja operacji w technologiach wybierając właściwy typ zmiany, to po uruchomieniu aktualizacji ikonką z piorunkiem uzyskamy podaną zmianę na wszystkich technologiach wykorzystujących ten wzorzec. Na końcu zapisujemy dyskietką wszystkie modyfikacje.]]>