Skip to main content

Jeśli mamy potrzebę znać WZ, z jakich została wygenerowana faktura mając dostęp do wydruku a nie chcąc sprawdzać tej informacji w systemie Optima, możemy włączyć drukowanie tabeli WZ na fakturze. Aby to zrobić należy otworzyć konfigurację firmy, następnie w zakładce Handel wybrać Parametry wydruku faktury i zaznaczyć opcję Drukuj tabelę WZ na dokumencie.

Jak ustawić drukowanie tabelę WZ na dokumentach faktur1

Po wykonaniu tych czynności na fakturze pojawiać się będzie tabela informująca o numerach WZ i datach wydania.

Jak ustawić drukowanie tabelę WZ na dokumentach faktur2