Skip to main content

Kliknij jedną z pozycji na wybranej liście, następnie wciśnij klawisz Spacja, pojawia się dodatkowa kolumna, zaznaczanie kolejnych pozycji na liście odbywa przez zaznaczanie okienka w dodatkowej kolumnie lub wciśniecie spacji na podświetlonej pozycji.

Jak łatwo zaznaczyć wybrane pozycje z listy