Skip to main content

Program Optima umożliwia zdefiniowanie słownika miejscowości. Aby go wyświetlić należy wybrać zakładkę Ogólne, a z listy Inne wybrać pozycję Miejscowości. Przycisk plusa (lub klawisz insert) umożliwia nam dodanie nowych miejscowości. Jeśli nie potrzebujemy wykorzystywać zdefiniowanych nazw, możemy je usunąć zaznaczając je i klikając ikonę kosza.

Jak dodać słownik do miejscowości do Comarch ERP Optima1