Skip to main content

Aby dodać rejestr sprzedaży VAT do programu Optima, należy otworzyć konfigurację firmy, wejść w zakładkę Księgowość i wybrać Rejestry zakupów VAT/Rejestry sprzedaży VAT . Wyświetli się lista dostępnych rejestrów. Aby dodać nowy naciskamy przycisk z ikoną plusa.

Jak dodać nowy rejestr VAT w programie Optima1