Skip to main content

Jeżeli firma ma przewidziane rabaty dla określonych kontrahentów, w programie Comarch ERP Optima możemy zdefiniować odpowiedni schemat. Aby to zrobić należy wybrać przycisk Rabaty dostępny z zakładki ogólne. Następnie trzeba określić relację, jaka ma wiązać rabat z określonym towarem/kontrahentem lub ich grupą. Możemy też określić stałą cenę towaru dla danego kontrahenta, grupy, lub wszystkich kontrahentów. Rabat typu stała cena ma najwyższy priorytet ze wszystkich rabatów.

Jak dodać definicję rabatu w programie Optima1