Skip to main content

Wprowadzane ostatnio niemal z prędkością światła zmiany w przepisach wymusiły kolejne poprawki w programie enova365. Zebrano je i udostępniono w najnowszej wersji programu – 15.2.1, która zastępuje wersję 15.2, wydaną raptem kilka dni temu. Zmiany te dotyczą przede wszystkim wydruków deklaracji ZUS oraz PIT.

Nową funkcjonalnością jest ustawienie praw dostępu do deklaracji ZUS, związane z wprowadzeniem nowych deklaracji RCA II, DRA II, RIA, RPA, OSW. Brak zaznaczenia praw dostępu dla operatora skutkuje błędem przy próbie naliczenia deklaracji.

W nowej wersji enova365 umożliwiono także podpisanie e-deklaracji podatkowych PIT-11(24), PIT-4R(8) i PIT-8AR(7) za pomocą podpisu nieweryfikowanego. Podpisem nieweryfikowanym może podpisać e-deklaracje podatkowe wyłącznie płatnik, który jest osobą fizyczną i wysyła samodzielnie e-deklaracje.

Dodatkowo zmiany obejmują:

  • generowanie korygującej e-deklaracji PIT-4R(8) i PIT-8AR(7) z uzupełnionym załącznikiem ORD-ZU,
  • tworzenie e-deklaracji PIT-11(24) dla zleceniobiorcy, który na wypłacie ma naliczony zasiłek w kwocie 0,00 zł ze względu na fakt, że firma nie jest płatnikiem zasiłków,
  • udostępnienie wydruków deklaracja PIT-11(24), PIT-R(19) w formacie .aspx,
  • poprawienie seryjnego wydruku deklaracji podatkowych PIT-11(24), PIT-R(19), IFT-1R(14) i IFT-1(14) oraz wydruku deklaracji PIT-8C(9).

By tworzone deklaracje były zgodne z przepisami, konieczne jest zainstalowanie nowej wersji programu – w tej kwestii zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.