Skip to main content

Dotacje unijne 2016Polscy przedsiębiorcy mają  coraz więcej możliwości skorzystania z dotacji unijnych na rozwój swojego biznesu. Wsparcie koncentruje się przede wszystkim na obszarach: konkurencyjność, innowacyjność, zatrudnienie, edukacja. Istotnym elementem każdego z nich może być system informatyczny do zarządzania firmą. Wiąże się z tym podnoszenie kwalifikacji pracowników w oparciu o najnowsze technologie informatyczne i wzrost konkurencyjności na rynku. W niektórych regionach rozpoczynają się konkursy w ramach perspektywy finansowej 2014–2020. Interesujące w kontekście szeroko rozumianego oprogramowania, narzędzi informatycznych, sygnalizujemy poniżej.

  • Świętokrzyskie – działanie 2.5 wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, oś priorytetowa 2 -konkurencyjna gospodarka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Świętokrzyskiego. Pozwala na finansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów, usług, unowocześnieniem wyposażenia, zakup nowych, zaawansowanych technologii dla mikro, małych i średnich firm. Termin naboru wniosków: 29 marca – 29 kwietnia 2016.
  • Lubuskie – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 1.5.1 – dotacje na wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP lub na nowe rozwiązania technologiczne prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów czy usług. Termin naboru 31.03.2016 – 04.05.2016.
Dostępny jest również Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) dotyczący środków krajowych z Funduszu Pracy (z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Może on stanowić wymierne wsparcie dla pracodawców, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji własnych lub pracowników. Po więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z Działem ERP firmy POLKAS.]]>