Skip to main content

W przypadku uzupełniania danych kadrowych ze względu na powtarzalność pewnych informacji możemy posługiwać się słownikami. W programie Optima możemy zdefiniować m.in. przyczyny zwolnienia.

Aby dodać nową przyczynę do słownika należy rozwinąć listę Słowniki z menu Płace i Kadry i wybrać Przyczyny zwolnienia.

Ikoną plusa dodajemy nową pozycję do listy.

Także na formularzu danych kadrowych możemy wyświetlić listę przyczyn: