Comarch Mobile Sprzedaż

Comarch SFA Mobile Sales Force to aplikacja, która wspiera przedstawicieli handlowych i automatyzuje procesy w ich codziennej pracy. Daje ona m.in. stały dostęp do danych o Klientach(360°view), transakcjach, zamówieniach czy należnościach. Upraszcza egzekwowanie działań promocyjnych w punktach sprzedaży dzięki modułom takim jak asset tracking, zarządzanie materiałami POS oraz ankiety. Pozwala również na wyznaczenie optymalnej trasy podróży handlowca dzięki modułowi trasówek z prezentacją na mapach i geolokalizacją punktów sprzedaży.

Opis

Funkcjonalności:

 • Karta klienta – dane oraz historia kontaktów
 • Należności – informacje o zaległych fakturach
 • Karta produktu – kluczowe dane i parametry produktu
 • Rejestr kontaktu z klientem – wykaz i historia wizyt
 • Kalendarz i zarządzanie trasówką – zarządzanie czasem pracy
 • Ankiety i zadania – gotowe raporty i zdefiniowane szablony
 • Materiały POS – zarządzanie i rejestracja materiałów POS i środków trwałych
 • GPS – rejestracja lokalizacji pracownika w czasie
 • Nieobecności – wykaz i rejestr nieobecności krótko i długoterminowych
 • Powiadomienia – moduł powiadamiania pracownika na specjalnym pasku powiadomień
 • Raporty – pakiet predefiniowanych raportów sprzedaży
 • Zamówienia – moduł rejestracji zamówień podczas wizyty u klienta
 • Targety – dedykowanie ilościowych i jakościowych targetów przedstawicielom handlowym
 • Baza wiedzy – materiały handlowe i promocyjne
 • Promocje – lista aktualnie obowiązujących promocji
 • Merchandising – aplikacja do egzekwowania ustalonych zasad ekspozycji produktów
 • Zarządzanie flotą – rejestracja samochodów służbowych, ich napraw oraz przeglądów
 • Koszty – rejestr wydatków
 • Wiadomości – aplikacja do wysyłania zbiorczych lub pojedynczych wiadomości tekstowych do współpracowników