Skip to main content

Kilka dni temu ogłoszony został przez firmę IDC, zajmującą się badaniem opinii publicznej raport dotyczący udziału poszczególnych producentów w rynku rozwiązań klasy ERP.

Na pierwszym miejscu wśród polskich producentów pozycję swą umocnił krakowski Comarch. Co ważne, udział tego dostawcy w rynku w porównaniu do lat ubiegłych znacznie się zwiększył, a dynamika wzrostu tego konkretnego producenta jest zdecydowanie większa niż całego rynku łącznie – Comarch: wzrost sprzedaży o 14,7%, a rynek ERP w całości: wzrost sprzedaży 2,2%.

Warto odnotować fakt, że szczególnie dużym wzrostem charakteryzują się te aspekty, na których rozwój Comarch w ostatnim czasie położył szczególnie duży nacisk, czyli rozwój rozwiązań dostępnych w modelu cloud computing oraz narzędzia analityczne business intelligence.

Ekspansja chmury uwarunkowana jest przede wszystkim coraz powszechniejszym dążeniem do outsourcingu możliwie największej ilości aspektów działalności na zewnątrz, do instytucji w danym zakresie wyspecjalizowanych. Z kolei wzrost zainteresowania business intelligence tłumaczyć należy koniecznością dostępu kadry zarządzającej i kierowniczej do szybkich i precyzyjnych analiz, aby na ich podstawie móc podejmować szybkie i trafne decyzje.

Comarch ze swoimi produktami i oferowanymi usługami idealnie wpisuje się w te trendy.