Skip to main content

Comarch Mobilny Sprzedawca jest jedną z pierwszych na polskim rynku aplikacji SFA (Sales Force Automation) pracującą na platformie Android. Rozwiązanie dedykowane jest dla mobilnych przedstawicieli handlowych. Aplikacja jest w pełni zintegrowana z systemami ERP(Enterprise resource planning) firmy Comarch: CDN Optima, CDN XL, CDN Altum. 

Nowoczesna aplikacja usprawnia pracę handlowców przebywających poza biurem w następującym zakresie:

 • składania zamówień przez przedstawiciela handlowego bezpośrednio w siedzibie Klienta oraz przesyłanie ich do centrali
 • wystawiania i drukowania faktur i przyjmowania gotówki za towar bezpośrednio u Klienta,
 • wgląd w historię współpracy z klientem np. handlowiec może sprawdzić czy firma zalega z płatnościami 
 • przeglądanie i filtrowanie dużej ilości danych zgromadzonych w bazie,
 • planowania dnia pracy poprzez ustalanie w systemie zadań do wykonania,
 • raportowania bezpośrednio do siedziby firmy,
 • szybki dostęp do informacji na temat aktualnych promocji, rabatów i stanów magazynowych.

Korzyści biznesowe dla firmy pracującej na aplikacji Mobilny Sprzedawca:

 • zwiększenie wydajności pracy działu handlowego (optymalizacja),
 • ograniczenie kosztów związanych ze sprzedażą i logistyką,
 • skrócenie czasu obsługi klienta,
 • wzrost sprzedaży i jakości obsługi klientów,
 • szybki dostęp do potrzebnych informacji dla handlowców pracujących w terenie,
 • usprawnienie obiegu informacji w firmie,
 • szybkie podejmowanie decyzji,
 • eliminacja błędów w obiegu dokumentów.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym pod następującym numerem telefonu: 12 634 05 44