Comarch ERP XL Finanse i Księgowość

Moduł służący do monitoringu i analizy kondycji finansowej firmy na podstawie danych księgowo – finansowych. Pozwala m.in. na: obsługę księgową, monitoring kosztów oraz VAT, szeroką paletę form płatności oraz zarządzanie płynnością finansową.

Opis

Funkcjonalności:

  • Obsługa księgowa – zgodność z Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wielopoziomowy plan kont, obsługa pełnej księgowości, bufory księgowań, inteligentne schematy księgowań, mechanizm księgowań okresowych, kontrola poprawności dekretacji, automatyczne sporządzanie sprawozdań.
  • Monitoring kosztów – ewidencja i analiza kosztów, kontrola dowolnej liczby kręgów kosztów.
  • Kontrola VAT – definiowanie i odliczanie stawek VAT, prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji VAT, uproszczony model wprowadzania faktur VAT bezpośrednio do rejestrów VAT, obsługa deklaracji podatkowych, np. VAT-7, VAT-UE i inne.
  • Płatności – obsługa wielu kas i rejestrów bankowych, również w innych walutach, współpraca z bankowością elektroniczną, identyfikacja kontrahenta podczas importu zapisów bankowych.
  • Zarządzanie płynnością finansową.
  • Wielowalutowość – automatyczne pobieranie kursów NBP, naliczanie różnic kursowych, wyceny środków pieniężnych w walucie obcej.
  • Produkty finansowe – obsługa leasingu, w tym leasingu walutowego, obsługa lokat (nocnych, terminowych, odnawialnych, nieodnawialnych oraz walutowych).
  • Środki trwałe – ewidencja składników majątku trwałego, amortyzacja składników majątku trwałego, moduł raportowania.