Comarch ERP Optima Płace i Kadry

Moduł automatyzuje obsługę kadrowo – płacową przedsiębiorstwa w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Jest w pełni kompatybilny z programem Płatnik, dzięki czemu umożliwia realizację wszystkich rozliczeń z ZUS.

Opis

Funkcjonalności:

 • ewidencja pracowników wraz z dokładną informacją o przebiegu ich zatrudnienia
 • tworzenie struktur organizacyjnych pracowników ze wskazaniem służbowym podległości
 • rozliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów
 • import i eksport danych z plików MS Excel
 • import danych z programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA)
 • sprawdzanie numerów PESEL pracowników
 • import elektronicznych zwolnień lekarskich
 • rozliczanie nieobecności, urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop
 • kontrola limitów nieobecności
 • wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników
 • rozliczanie nieobecności związanych z rodzicielstwem w połączeniu z pracą na część etatu
 • ewidencjonowanie i rozliczanie godzin nocnych i nadliczbowych
 • definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności
 • tworzenie korekt do zaksięgowanych list płac
 • podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • obliczanie deklaracji podatkowych i ich wydruk
 • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0
 • sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS
 • tworzenie i przesyłanie do programu Płatnik formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • archiwizację wybranych formularzy kadrowych oraz archiwizację wypłat za wskazany okres
 • przesyłanie list płac do obcych baz

Płace i Kadry Plus